Stuphistorien i Stavanger

Stup Norge                         Anno 2010


Stuphistorien i Stavanger er nå samlet mellom to permer. Det ligger en del år bak dette hobby prosjektet slik at det meste skal være dokumentert.

Boken handler for det meste om Stavanger Supe Club som ble stiftet i 1910, men det er også sørget for at andre klubber i Stavanger samt perioden før SSC er med.

Boken kan kjøpes for 240,- kroner som dekker trykke utgiftene som er på boken. Den kan også sendes i Norge, men da kommer også porto i tillegg.

Betaling kan gjøres på Vipps eller gjennom bank betaling.

Oversikter

I boken finner man blant annet oversikt over klubbens ledere som Dag Bergslien som har vært den som har sitet lengst som leder. Dag som også var visepresident i Norges Svømmeforbund gjorde en fantastisk jobb for klubben.


Også oversikt på klubbens års medaljer som gis til klubbens medlemmer for 5 år, 10 år, 15 år osv. Det er Åshild Eltervåg som har flest år i klubben og hun har vært der i 43 år.

Andre oversikter er på NM medaljer, hederstegn og annet. 

Treningsleirer

En aldri så liten oppfriskning på de ulike treningsleirene SSC arrangerte. Bilder, noen historier og noe detaljer gjør at hukomelsen til de fleste vekkes til live. Det nevnes Antibes, Edinburgh, Aachen og Riccione som noen av de som er nevnt.

Utøvere og trenere

Arne Berglia, Ole Johnny Aasen, Unni Torflåt Østbø er noen av utøvere og trenere som har bidratt til at klubben og historien er som den er. Man får også lest litt om de fleste norgesmesterne i klubben og noen av trenerne som har stått på bassengkanten.

År for år

En kort års oppsummering for nesten hvert eneste år siden 1910. Så lurer du på hva som skjedde i klubben det året du ble født så finnes det høyst sannynlig informasjon om det i boken. Oppsummeringen tar for seg viktige resultater og andre hendelser i klubben og på konkurranse siden.


Siden er laget av Roy Terje Prøis Nygaard